En Popüler Eşit Ağırlık Bölümleri ve Meslekleri Nelerdir? Kariyer Fırsatları Nasıldır?

en-populer-esit-agirlik-bolumleri-nelerdir

Üniversite sınavı sonrası tercih yaparken doğru kararı vermek önemlidir. Eşit ağırlık grubuna dahil olan popüler meslekleri bu yazıda topladık.

Eşit Ağırlık Alanı ve Üniversite Sınavı

Eşit Ağırlık Bölümü İçin Üniversite Giriş Sınavında Kaç Soru Bulunuyor?

Eşit ağırlık tercihinde bulunacaksan, önce Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girmen gerekiyor. TYT’de 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri sorusu bulunuyor. Üniversite sınavının ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise eşit ağırlık alanına ait 40 Matematik ve 40 Edebiyat-Sosyal Bilimler I testini çözmen yeterlidir.

Eşit Ağırlık Meslekleri Nelerdir?

Eşit ağırlık (EA) puan türü, Türkiye’de üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için önemli bir puan türüdür. Bu puan türü, hem sayısal hem de sözel derslerde başarıyı gerektirir ve çeşitli meslek gruplarına yönelmek isteyen öğrenciler için uygundur. Eşit ağırlık puan türüyle tercih edilebilecek meslekler, genellikle sosyal bilimler, işletme, hukuk ve eğitim gibi alanlarda yoğunlaşır. İşte eşit ağırlık puan türü ile tercih edilebilecek bazı popüler meslekler:

Hukuk

esit-agirlik-bolumleri-hukuk

Hukuk bölümü, hukukun temel prensiplerini, yasal süreçleri ve adalet sistemini öğretir. Hukuk fakültelerinde verilen eğitim, öğrencilere hukuki sorunları analiz etme, çözme ve yorumlama yetenekleri kazandırır.

Kariyer Olanakları

 • Avukat: Bireyleri ve kurumları yasal konularda temsil eder.
 • Hakim: Mahkemelerde hukuki uyuşmazlıkları çözer ve adalet sağlar.
 • Savcı: Kamu adına suçları soruşturur ve dava açar.
 • Noter: Hukuki belgeleri tasdik eder ve güvence altına alır.
 • Akademisyen: Üniversitelerde hukuki konularda eğitim verir ve araştırmalar yapar.

Önemli Dersler

 • Anayasa Hukuku
 • Medeni Hukuk
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • İdare Hukuku

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)

rehberlik-psikolojik-danismanlik

PDR bölümü, bireylerin psikolojik sağlığını koruma, geliştirme ve sorunlarını çözme konularında eğitim verir. Psikolojik danışmanlar, bireylerin duygusal, sosyal ve akademik gelişimlerini destekler.

Kariyer Olanakları

 • Okul Psikolojik Danışmanı: Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekler.
 • Aile Danışmanı: Aile içi iletişimi ve ilişkileri güçlendirmek için danışmanlık yapar.
 • Kariyer Danışmanı: Bireylerin kariyer planlamalarına ve mesleki gelişimlerine yardımcı olur.
 • Rehabilitasyon Uzmanı: Engelli bireylerin topluma uyum sağlamalarına yardımcı olur.

Önemli Dersler

 • Psikolojik Danışma Kuramları
 • Gelişim Psikolojisi
 • Eğitimde Rehberlik
 • Grup Danışmanlığı
 • Kriz ve Travma Danışmanlığı

Sağlık Yönetimi

saglik-yonetimi

Sağlık Yönetimi bölümü, sağlık hizmetlerinin planlanması, organizasyonu, yönlendirilmesi ve denetlenmesi konularında eğitim verir. Sağlık yönetimi uzmanları, sağlık kurumlarının verimliliğini ve hizmet kalitesini artırmayı hedefler.

Kariyer Olanakları

 • Hastane Yöneticisi: Hastane ve sağlık kuruluşlarının yönetiminden sorumludur.
 • Sağlık Danışmanı: Sağlık politikaları ve hizmetleri konusunda danışmanlık yapar.
 • Sağlık Planlamacısı: Sağlık hizmetlerinin ihtiyaç analizini yapar ve stratejik planlar geliştirir.
 • Sağlık Finansmanı Uzmanı: Sağlık hizmetlerinin finansal yönetimini gerçekleştirir.

Önemli Dersler

 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi
 • Sağlık Ekonomisi
 • Sağlık Hukuku ve Etik
 • Hastane Yönetimi
 • Sağlık Bilgi Sistemleri

Çocuk Gelişimi

cocuk-gelisimi

Çocuk Gelişimi bölümü, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim süreçlerini inceleyen ve destekleyen bir alandır. Bu bölüm, çocukların sağlıklı büyümeleri ve gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırır.

Kariyer Olanakları

 • Çocuk Gelişim Uzmanı: Çocukların gelişim süreçlerini izler ve destekler.
 • Özel Eğitim Öğretmeni: Engelli çocukların eğitim ve rehabilitasyon süreçlerini yönetir.
 • Oyun Terapisti: Oyun aracılığıyla çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunur.
 • Aile Danışmanı: Ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda rehberlik eder.

Önemli Dersler

 • Çocuk Psikolojisi
 • Erken Çocukluk Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • Oyun ve Öğrenme
 • Gelişim Değerlendirme

Grafik Tasarımı

grafik-tasarimi

Grafik Tasarımı bölümü, görsel iletişim ve sanat alanında yaratıcı projeler geliştirme konularında eğitim verir. Grafik tasarımcılar, çeşitli medya ve platformlarda görsel içerikler üretirler.

Kariyer Olanakları

 • Grafik Tasarımcı: Basılı ve dijital medya için görsel tasarımlar oluşturur.
 • Web Tasarımcısı: Web sitelerinin görsel ve kullanıcı deneyimini tasarlar.
 • Art Director: Reklam ve pazarlama kampanyalarının görsel konseptlerini yönetir.
 • Animatör: Animasyon ve hareketli grafikler üretir.

Önemli Dersler

 • Tipografi
 • Renk Teorisi
 • Dijital Tasarım
 • İllüstrasyon
 • Multimedya Tasarımı

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi bölümü, kamu sektörü ve devlet kurumlarının yönetim ve organizasyon süreçlerini inceleyen bir alandır. Bu bölüm, öğrencilere kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yönetimi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırır.

Kariyer Olanakları

 • Kaymakam: İlçelerde devletin temsilcisi olarak görev yapar.
 • Müfettiş: Kamu kurumlarında denetim ve teftiş işlemlerini yürütür.
 • Yönetici: Kamu kuruluşlarında yönetim ve organizasyon görevlerini üstlenir.
 • Politika Analisti: Kamu politikalarının analizi ve geliştirilmesi konusunda çalışır.

Önemli Dersler

 • Kamu Politikası
 • Yönetim Bilimi
 • Kamu Maliyesi
 • Devlet Teşkilatı ve İşleyişi
 • Yerel Yönetimler

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler bölümü, bireylerin ve toplulukların refahını artırmayı amaçlayan bir disiplindir. Bu bölüm, öğrencilere sosyal sorunları çözme ve toplumsal dayanışmayı artırma konusunda eğitim verir.

Kariyer Olanakları

 • Sosyal Çalışmacı: Bireylerin sosyal ve psikolojik sorunlarını çözmelerine yardımcı olur.
 • Aile Danışmanı: Aile içi sorunları çözer ve aile dinamiklerini güçlendirir.
 • Rehabilitasyon Uzmanı: Engelli bireylerin toplumla uyum sağlamalarına yardımcı olur.
 • Toplum Gelişim Uzmanı: Toplulukların kalkınma ve gelişim süreçlerini destekler.

Önemli Dersler

 • Sosyal Hizmet Kuramları
 • Toplum ve Aile Dinamikleri
 • Psikososyal Müdahale
 • Sosyal Politika
 • Kriz ve Travma Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler bölümü, ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri inceleyen bir alandır. Bu bölüm, öğrencilere küresel sorunları anlama ve çözme yetenekleri kazandırır.

Kariyer Olanakları

 • Diplomat: Ülkeler arasında resmi ilişkileri yönetir.
 • Dış Ticaret Uzmanı: Uluslararası ticaret süreçlerini yönetir.
 • Uluslararası Kuruluşlarda Çalışan: Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi kuruluşlarda görev alır.
 • Politika Analisti: Küresel politikaları analiz eder ve stratejiler geliştirir.

Önemli Dersler

 • Uluslararası İlişkiler Teorileri
 • Küresel Siyaset
 • Uluslararası Hukuk
 • Dış Politika Analizi
 • Diplomasi ve Müzakere Teknikleri

Psikoloji

psikoloji

Psikoloji bölümü, insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri inceleyen bir disiplindir. Bu bölüm, öğrencilere bireylerin psikolojik sorunlarını anlama, değerlendirme ve tedavi etme yetenekleri kazandırır.

Kariyer Olanakları

 • Klinik Psikolog: Psikolojik hastalıkları teşhis eder ve tedavi eder.
 • Endüstri ve Örgüt Psikoloğu: İş yerlerinde çalışanların verimliliğini ve memnuniyetini artırır.
 • Okul Psikoloğu: Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekler.
 • Araştırma Psikoloğu: Psikolojik konularda araştırmalar yapar ve teoriler geliştirir.

Önemli Dersler

 • Psikopatoloji
 • Gelişim Psikolojisi
 • Sosyal Psikoloji
 • Psikolojik Testler ve Ölçme
 • Psikoterapi Teknikleri

İşletme ve Ekonomi

İşletme ve ekonomi bölümleri, finans, pazarlama, insan kaynakları, uluslararası ticaret gibi geniş bir yelpazede kariyer olanakları sunar. Bu bölümler, öğrencilere işletme yönetimi ve ekonomik analiz konularında eğitim verir.

Kariyer Olanakları

 • Finans Uzmanı: Şirketlerin mali yönetiminden sorumludur.
 • Pazarlama Uzmanı: Ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve satışı konusunda stratejiler geliştirir.
 • İnsan Kaynakları Uzmanı: Şirketlerin personel yönetimi ve geliştirilmesi süreçlerini yönetir.
 • Ekonomist: Ekonomik verileri analiz eder ve ekonomik politikalar geliştirir.
 • Uluslararası Ticaret Uzmanı: Şirketlerin küresel ticaret operasyonlarını yönetir.

Önemli Dersler

 • İşletme Yönetimi
 • Pazarlama İlkeleri
 • Finansal Yönetim
 • Ekonomik Teori
 • İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu bölümler, öğrencilerin hem akademik hem de kariyer hedeflerine ulaşmaları için geniş bir yelpazede bilgi ve beceri kazanmalarını sağlar. Her bir bölüm, kendi içinde farklı kariyer fırsatları sunar ve öğrencilerin ilgi alanlarına göre uzmanlaşmalarına imkan tanır.

İşletme

İşletme bölümü, öğrencilere işletmelerin yönetimi, organizasyonu, finansal yönetimi, pazarlama stratejileri ve insan kaynakları gibi konularda eğitim verir. Bu bölüm, işletme dünyasında başarılı bir kariyer için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

Kariyer Olanakları

 • Finans Uzmanı: Şirketlerin mali yönetimini yapar, bütçe planlaması ve mali analizler gerçekleştirir.
 • Pazarlama Uzmanı: Ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapar, pazar araştırmaları ve pazarlama stratejileri geliştirir.
 • İnsan Kaynakları Uzmanı: İşe alım, eğitim, performans değerlendirme ve çalışan ilişkileri gibi insan kaynakları süreçlerini yönetir.
 • Yönetici: Farklı departmanların yönetiminde görev alarak stratejik kararlar verir ve operasyonları yönlendirir.
 • Girişimci: Kendi işini kurar ve işletme süreçlerini yönetir.
 • Uluslararası Ticaret Uzmanı: Şirketlerin küresel ticaret operasyonlarını yönetir ve dış ticaret stratejileri geliştirir.

Önemli Dersler

 • İşletme Yönetimi
 • Pazarlama İlkeleri
 • Finansal Yönetim
 • Stratejik Yönetim
 • Organizasyonel Davranış
 • İnsan Kaynakları Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS)

yonetim-bilisim-sistemleri-ybs

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, işletmelerin bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak iş süreçlerini yönetmeleri ve optimize etmeleri konusunda eğitim verir. Bu bölüm, bilişim teknolojileri ile işletme yönetimi konularını bir araya getirir.

Kariyer Olanakları

 • Bilişim Sistemleri Yöneticisi: Şirketlerin bilgi sistemlerinin yönetiminden ve stratejik planlamasından sorumludur.
 • Veri Analisti: İşletmelerin veri analizlerini gerçekleştirir ve karar destek sistemleri için raporlar hazırlar.
 • Sistem Analisti: İş süreçlerini analiz eder, bilgi sistemleri çözümleri geliştirir ve uygulanmasını sağlar.
 • Proje Yöneticisi: Bilişim projelerinin planlanması, yönetimi ve uygulanmasından sorumludur.
 • IT Danışmanı: İşletmelere bilişim teknolojileri ve sistemleri konusunda danışmanlık hizmeti sunar.
 • İş Zekası Uzmanı: İşletme performansını artırmak için veri analizi yapar ve raporlar hazırlar.

Önemli Dersler

 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
 • Sistem Analizi ve Tasarımı
 • İş Zekası ve Veri Madenciliği
 • Proje Yönetimi
 • E-Ticaret ve Dijital Pazarlama

YBS Bölümü Avantajları

 • Teknoloji ve İşletme Birleşimi: YBS, bilişim teknolojileri ile işletme yönetimi konularını birleştirerek öğrencilere çift yönlü bir uzmanlık kazandırır.
 • Yüksek Talep: Günümüzde işletmelerin bilgi teknolojilerine olan ihtiyacı arttıkça, YBS mezunlarına olan talep de artmaktadır.
 • Çeşitli Kariyer Seçenekleri: YBS mezunları, veri analitiği, proje yönetimi, sistem analizi ve IT danışmanlığı gibi çeşitli alanlarda kariyer yapabilirler.

Eşit Ağırlık Puan Türü ile Tercih Edilebilecek Diğer Bölümler

 • Siyaset Bilimi: Siyasal olayları ve sistemleri analiz eden bu bölüm, mezunlarına siyaset analisti, danışman, akademisyen gibi kariyer yolları sunar.
 • Sosyoloji: Toplumların yapısını ve değişimini inceleyen bu bölüm, mezunlarına araştırma görevlisi, sosyolog, politika analisti gibi mesleklerde çalışma olanağı sağlar.
 • Antropoloji: İnsan kültürlerini ve biyolojik evrimini inceleyen bu bölüm, mezunlarına müze küratörü, arkeolog, kültürel danışman gibi çeşitli alanlarda kariyer yapma fırsatı verir.

Eşit ağırlık puan türü, geniş bir yelpazede meslek seçenekleri sunar. Hem sosyal bilimler hem de yönetim bilimleri alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için ideal bir puan türüdür. Eşit ağırlık puan türü ile tercih edilebilecek meslekler, genellikle toplumla iç içe, iletişim becerilerini ön planda tutan ve analitik düşünme yeteneği gerektiren mesleklerdir. Bu meslekler, bireylerin hem kendilerini geliştirmelerine hem de topluma katkı sağlamalarına olanak tanır.

EA Puan Türü ile Öğrenci Alan Lisans Programlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Eşit Ağırlık Bölümünü Tercih Etmeli Miyim?

esit-agirlik-bolumu-tercih-etmelimiyim

Eşit ağırlık derslerine ilgin varsa ve Türkçe ile Matematik derslerinde başarılıysan, lisede eşit ağırlık bölümünü tercih edebilirsin. İlgili olduğun meslekleri seçerek başarılı bir kariyere sahip olabilirsin.

Seçmek istediğin meslek doktorluk veya mühendislik gibi fen bilimlerine dayalı değilse eşit ağırlık alanını seçmek mantıklı olabilir. Ayrıca TYT-AYT sisteminde alan dışındaki soruları çözerek farklı puan türleri de elde edebilirsin. Bu şekilde sınav sonuçlarına göre dilediğin puan türünden tercihini yapabilirsin.

En Popüler Sözel Bölümler ve Meslekler Nelerdir? Kariyer Fırsatları Nasıldır? yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.