2020‘nin Popüler Meslekleri

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan bir rapora göre demografik ve teknolojik gelişimlerle birlikte 2020 yılına kadar toplamda 7,1 milyon mesleğin ortadan kalkacağı öngörülüyor. Bunun büyük bir kısmı da beyaz yakalı çalışanların yaptığı meslekler ve yönetimsel birtakım iş tanımlarından oluşuyor.

“Geleceğin Meslekleri” isimli bu rapor, işgücü piyasasının gelecekte ne şekilde evrileceğine ilişkin tahminlerde bulunabilmek amacıyla dünyanın en büyük 15 ekonomisindeki 9 sektörde 350’den fazla işverenle yapılan görüşmelerin sonuçlarını içeriyor.

İşgücü ortamının önümüzdeki birkaç yıl boyunca radikal dönüşümler geçireceği öngörüledursun, rapora göre ileride bazı meslekler bugünkünden çok daha fazla talep edilmeye başlanacak. İşte sizlere gelecekte gittikçe büyümesi beklenen meslek grupları:

1. Veri analistleri şirketlerin en çok ihtiyaç duyacağı çalışanlar arasında yer alacak.

Rapora göre veri analistleri 2020 yılına dek tüm sektörlerde çok daha fazla öneme sahip olacak. Raporun hazırlık sürecinde yapılan anketlerde görüşülen kişilerin beklentileri, tüm sektörlerin teknolojik gelişmeler sayesinde yığınlar halinde üretilen veriyi anlamlı sonuçlara dönüştürebilecek veri analistlerine ihtiyaç duyacağı yönünde.

2. Bilgisayar ve matematik ile ilgili meslekler en popüler meslekler arasında yer almaya devam edecek.

Bilgisayar ve matematik ile ilgili meslek grupları büyümeye devam edecek. Bilgisayar programcıları, yazılım geliştiriciler, bilgi güvenliği analistleri ve benzer mesleklere duyulan ihtiyaç sürekli olarak artacak. 2020 yılına kadar ise bilgisayar ve matematikle ilgili alanlarda dünya genelinde 2 milyon civarında iş fırsatı yaratılmış olacak.

3. Mimarlık ve mühendislik işgücü piyasasında mevcut durumunu koruyor olacak.

Önümüzdeki dört yıl boyunca, mimarlık ve mühendislik alanlarındaki kalifiye iş gücüne olan talep artmaya devam edecek.

Raporda özellikle biyokimyasallar, nano teknoloji, robotik teknoloji ve malzeme alanındaki mühendisliklerin her geçen gün biraz daha talep göreceği bekleniyor.

4. Daha fazla uzmanlaşmış satışçılara ihtiyaç duyulacak.

Teknolojik gelişmeler sektörleri sarsmaya devam ettikçe şirketlerin değer önerilerini farklı ve geniş müşteri kitlelerine doğru şekilde anlatabilecek, alanında uzmanlaşmış satışçılara olan ihtiyacı da artacak.

Örneğin, mobil ortamda içerik üretimi her geçen gün biraz daha arttıkça herhangi bir dijital medya şirketi mobilde pazarlama faaliyetlerinin tüm detaylarına hakim satış personellerine gereksinim duyacak.

5. Sektörlerde şirketlerin değişim süreçlerini koordine edebilecek uzman yöneticilere daha çok ihtiyaç duyulacak.

Rapora göre çeşitli dinamikler nedeniyle dönüşen sektörlerdeki şirketler, bu dönüşüme ayak uydurabilmek için donanımlı yöneticilere her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyacak.

6. Ürün tasarımcılar vazgeçilmez olmaya devam edecek.

Söz konusu rapora gore2020 yılına dek en çok talep görecek olan çalışan yetkinliği yaratıcılık olacak. Bunun sebebi ise birçok monoton işi otomize etmek mümkün iken yaratıcı işlerin hala insanın yeteneğine ihtiyaç duyması.

Böylesi bir yetenekle ilişkili olan en önemli meslek ise tasarımcılık ve özellikle de endüstriyel tasarımcılık. Bu meslek grubunda da araba, ev aletleri ve diğer birçok ürünü tasarlayan ve geliştiren çalışanlar yer alıyor.

7. İnsan kaynakları ve organizasyonel gelişim uzmanları çalışan yetkinliklerinin artırılması noktasında daima ihtiyaç duyulması beklenen meslek grubu.

Teknolojik ve sosyo ekonomik değişimler bazı mesleklerin kalıcı bir şekilde ortadan kalkmasına yol açacak. Fakat bunun yanı sıra, bazı yeni meslek grupları da oluşacak ve bazı insanlar bu alanda birer çalışan haline gelecek.

Bu yeni iş tanımlarının gerektirdiği yeni yeteneklere sahip iş gücü için ise şirketlerin seçtiği yollardan biri mevcut çalışanlara bu yetkinlikleri kazandırmaya çalışmak olacak. Aslına bakarsanız rapora göre, görüşülen işverenlerin yüzde 65’i de yeni yetkinlikleri kazandırmak adına mevcut çalışanlarına yatırım yapmakta olduğunu söylemiş.

Bu nedenle, yeni iş tanımları ile uyumlu yetkin işgücünün gelişimi için gelişim uzmanları ve insan kaynakları alanındaki uzman çalışanlara gelecekte çok daha fazla ihtiyaç duyulacağını söylemek çok da yanlış olmayacaktır.

8. Şirketler yeni teknolojilere kucak açtıkça yasal konularla ilgilenecek uzmanlara duyulan gereksinim de artacak.

Şirketler ortaya çıkmakta olan teknolojilere ön ayak olup bu teknolojilere uyum sağlarken böylesi bir sürecin yasal gerekliliklerinin ne şekilde yönetileceği noktasında belli bir uzmanlığa sahip çalışanlar da sektörlerin aranan yüzleri olmaya devam edecek.

Örneğin, geleneksel otomobil üreticileri ve teknoloji şirketleri sürücüsüz araçları geliştirirken aynı zamanda ilgili yasal prosedürlerden anlayan ve bu teknolojiyi en iyi şekilde devreye almak adına yasa yapıcılarla ortak çalışabilen insanları da işe almayı ihmal etmiyor.

keyboard_arrow_up