Hukuk Fakülteleri Önümüzdeki Yıldan İtibaren 5 yıl Oluyor!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, hukuk fakültesi mezunlarına icra sınavının getirilmesi için çalışmaların belli bir noktaya geldiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından hukuk fakültelerini yakından ilgilendiren bir başka açıklama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılacağını, kontenjanların ise azaltılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi’ne göre, avukatlık stajına başlamak için “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı getirilecek.

AVUKATLIK SINAVI İÇİN STAJ ŞART

Yargı Reformu Stratejisi’nin “Savunma Hakkının Etkin Kullanımının Sağlanması” amacı kapsamında, avukatlık mesleğine ilişkin yeni düzenleme ve uygulamalar da hayata geçirilecek. Avukatlık stajına başlamak için “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı”nda başarılı olma şartı aranacak. Avukatlık stajının süresi ve verimliliği hususlarında çalışmalar yapılacak. Avukat stajyerlerinin staj süresince sigortalı olarak çalışabilmelerine ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilecek.

ADLİYE MUHABİRLERİNE EĞİTİM PROGRAMI

Medya ve halkla ilişkiler bürolarında iletişim fakültesi mezunu tecrübeli personel istihdam edilecek. Adliye muhabirleri için temel hukuk bilgi ve terminolojisine yönelik eğitim programları düzenlenecek.

ÖĞRENCİLERİN STAJ YAPMASINA İMKAN SAĞLANACAK

Tüm ağır ceza merkezi adliyelerde danışma masaları oluşturulacak, danışma masalarının çalışma ve personel standartları belirlenecek. Danışma masalarında öğrencilerin staj yapmasına ve gönüllülerin çalışmasına imkan sağlanacak.HEDEF HUKUK

EĞİTİMİNİN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI

Belgedeki üçüncü başlık “İnsan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırılması” amacı kapsamında ilk hedef hukuk eğitiminin niteliğinin artırılması için yeni model oluşturulması olacak. Bu kapsamda, hukuk eğitiminin modeli, fakültelerin eğitim süresi ve kontenjanları ile fakültelere girişte aranan başarı sıralama ölçütü niteliğin artırılması için yeniden belirlenecek. Hukuk fakültelerinde mevcut akademik kadroların niceliği ve niteliğine ilişkin temel ilkeler yeniden ortaya konulacak. Hukuk fakültelerinde denklik uygulamasına ilişkin kriterler yenilenecek. Hukuk fakültelerinde okutulan müfredat, analitik düşünme kabiliyetini geliştirecek anlayışla yeniden yapılandırılacak. Müfredatta Türkçeyi etkili, öz ve doğru kullanma ve mesleki etiğe yönelik derslerin yer alması sağlanacak. Hukuk klinikleri uygulaması yaygınlaştırılacak ve öğrencilerin adli ve idari yargı birimlerinde staj yapmalarına imkan sağlanacak.

HAKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİNE GEÇİŞ İÇİN AYRI SINAV

Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulması ve mesleğe giriş usulünün değiştirilmesi hedefi çerçevesinde Türk yargı sistemine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacak. Bu kadroda geçen belli süreden sonra hakimlik ve savcılık mesleğine geçiş için ayrıca bir sınav yapılacak. Hakim ve savcı yardımcılarının mesleğe daha iyi hazırlanmaları için adalet hizmetlerine katılımı sağlanacak.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALAN HAKİM VE SAVCI SAYISI ARTIRILACAK

Yargıda meslek öncesi ve meslek içi eğitimin niteliğinin geliştirilmesi hedefine yönelik faaliyetler kapsamında ise insan hakları hukukunun meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerin bir parçası olması sağlanacak. Hukuk metodolojisi ve hukuki argümantasyon programlarının meslek öncesi ve meslek içi eğitimlere kazandırılması sağlanacak. Yargı teşkilatında sürekli ve zorunlu eğitim modeline geçilecek. Hizmet içi eğitimler hakim ve savcıların terfilerinde dikkate alınan kriterlerden biri olacak. Hukuk ve ceza yargılamalarında sistemin parçalarını oluşturan yeni ya da yeterince uygulanmayan müesseseler ile uzmanlık gerektiren alanlara yönelik eğitimler düzenlenecek. Adli kollukla ortak eğitim çalışmaları düzenlenecek. Yurt dışında yabancı dil öğrenimi gören ve lisansüstü eğitim alan hakim ve savcı sayısı artırılacak. Yargı çalışanlarına ilişkin eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi hedefi için personel eğitim merkezlerinin sayısı artırılacak. Personel eğitim merkezlerinin eğitim modülleri ve eğitim programları güçlendirilecek, eğitim alan personel sayısı artırılacak.

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULLARININ KONTENJANI ARTIRILACAK

Mesleki ve teknik liselerin adalet alanları ile adalet meslek yüksekokullarının kapasitelerinin geliştirilmesi hedefine yönelik adalet meslek yüksekokulları ile mesleki ve teknik liselerin adalet alanlarının sayısı ve kontenjanı artırılacak. Adalet personeli alımına ilişkin sınavlarda bu okulların mezunlarına öncelik tanınmasına ilişkin düzenleme yapılacak. Uygulanan eğitim programı adalet sisteminin ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilecek. Adalet meslek yüksekokullarında infaz personeli yetiştirilmesine yönelik programlar yaygınlaştırılacak. Kaynak: Hukuk fakültesi 5 yıl mı olacak, Hukuk fakültesi kaç yıl, hukuk fakültesi kontenjanları azaltılacak.

keyboard_arrow_up