Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı: Türkiye’nin Eğitim Vizyonu Yol Haritası

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı”nda, 7 amaç, 33 hedef, 130 performans göstergesi ve 147 stratejiyle Türkiye’nin eğitim vizyonu şekillendiriliyor. Planlama sürecinde 94,747 iç paydaş ve 16,726 dış paydaş görüşleri de dikkate alındı.

Bakan Yusuf Tekin, stratejik planlamayı kurumların hedeflere ulaşmasında temel yapı taşlarından biri olarak değerlendirerek, nitelikli eğitimin bireyleri topluma uyumlu, kişilik sahibi, iyi vatandaşlar yapabileceğini vurguladı. Stratejik plan, Türkiye’nin 2053, 2071 hedefleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda büyük bir ülke olma yolunda sağlam köprüler kurma misyonunu taşıyor.

Stratejik Planda Öne Çıkanlar:

  • Öğrenci Odaklı Hedefler: Motive, özgüven sahibi, sorgulayan gençler yetiştirmek öncelikli hedef.
  • Geleceğe Hazırlık: Eğitimde erişim ve fırsat eşitliği güçlendirilerek öğrencilerin geleceğe daha etkin hazırlanması.
  • Performans Göstergeleri: 130 performans göstergesiyle hedeflerin izlenmesi ve değerlendirilmesi.
  • Saydam Yönetim: Kamu kaynaklarının şeffaf, güvenilir ve etkili kullanılmasını sağlayan bir ortam oluşturma hedefi.

Bakan Tekin, stratejik planın Türkiye’nin geleceğine şekil verecek ve toplumsal eğitim seferberliğinin belgesi olacak bir yol haritası olduğunu ifade etti.

keyboard_arrow_up