YKS ‘YE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER DİKKAT ! 2023 YKS ‘DE KALDIRILAN KONULAR NELER ?

2023 YKS ‘de öğrencilerin 12. sınıf 2. dönem konularından sorumlu olmayacakları açıklanmıştı , tabloda sizler için derledik.

Bu sene YKS ‘ye hazırlanan öğrencilerin bir adım öne çıkması için, kaldırılan konuları bilenlerin avantajı ne olacak?Bu haber, sınav öncesi hazırlıklarını sürdüren öğrenciler için heyecan yarattı. Peki, hangi konular kaldırıldı?

YKS sınavına hazırlananlar, kaldırılan konuları tekrar etmek yerine sınava gireceğiniz diğer konulara daha fazla odaklanabilirsiniz.

Unutmayın ! Başarılı bir YKS sınavı için, doğru çalışma stratejileri, zaman yönetimi ve sınav kaygısı yönetimi gibi faktörler de önemlidir.

Başarılar dileriz….

 

Matematik

 • Limit ve Süreklilik
 • Türev 1. Kısım
 • Türev 2. Kısım
 • İntegral 1. Kısım
 • İntegral 2. Kısım

Fizik

 • Elektromanyetik Dalgalar
 • Atom Kavramının Tarih. Gel.
 • Atom Altı Parçacıklar
 • Radyoaktivite
 • Özel Görelilik
 • Fotoelektrik Olay
 • Saçılması ve De Brog. DB
 • Modern Fiziğin Uyg.

Kimya

 • Alkanlar
 • Alkenler
 • Alkinler
 • Aromatik Bileşikler
 • Fonksiyonel Gruplar
 • Alkoller
 • Eterler
 • Aldehitler
 • Ketonlar
 • Karboksilik Asitler
 • Esterler
 • Enerji K. Bilimsel G.
 • Nanoteknoloji

Biyoloji

 • Bitkilerin Yapısı
 • Bitkisel Organlar – Hormonlar
 • Bitkilerde Hareket – İletim
 • Bitkilerde Üreme
 • Canlılar ve Çevre
 • Genetik Mühendisliği ve Biyo Tek.
 • Komunite ve Popülasyon E.

Tarih

 • Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Toplumsal Devrim Çağında Türkiye ve Dün.
 • Küreselleşen Dünya

Coğrafya

 • Türkiye’nin Konumu
 • Bölgesel Kalkınma Projeleri
 • Arazi Kullanımı, Ulaşım
 • Ülkeler Arası Etkileşim
 • Hammadde-Üretim-Pazar
 • Turizm
 • Türkiye’de Turizm
 • Kıtalar, Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri
 • Uluslararası Örgütler, Ülkelerarası Sorunlar
 • Doğal Kaynaklar ve Çevre Sorunları

Edebiyat

 • 1980 Sonrası Roman ve Tiyatro
 • Deneme ve Söylev

 

#yks #yks2023 #2023yks #ykskonuları #ykskaldırılankonular #eğitimöğretim #millîeğitimbakanlığı #öğrencihayatı #sınavhazırlığı #tyt #ayt #ydt #sınavhaberleri

keyboard_arrow_up