YÖK’TEN YERLİ İNSAN KAYNAĞINA YÖNELİK YENİ BÖLÜMLER VE BURS İMKANLARI

Yök, yerli ve millî insan kaynağı ihtiyacına yönelik üniversitelerde yeni bölümler açıyor ve burs desteğini artırıyor.

Üniversite-sanayi iş birliğiyle sağlanan imkânlarla Türkiye’nin geleceğine yön verecek öğrenciler sanayiye daha güçlü hazırlanacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2022-2023 Akademik Yılından itibaren yerli ve milli insan kaynağı ihtiyacına yönelik olarak üniversitelerde yeni bölümler açıyor ve üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yaptığı protokoller çerçevesinde burs desteğini artırıyor.

YÖK kararı ile bu yıl ilk kez Siber Güvenlik, CNC Programlama ve Operatörlüğü, Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi, Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ön lisans programları açılacak.

Siber Güvenlik bölümü İstanbul Ticaret Üniversitesi, CNC Programlama ve Operatörlüğü bölümü Necmettin Erbakan Üniversitesi, Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi ve Açık Deniz Sondaj Teknolojisi bölümleri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde eğitime başlayacak. Daha önce ön lisans programı olan Emlak ve Emlak Yönetimi bölümü ise bu yıldan itibaren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde lisans programı olarak eğitim verecek. YÖK, bu yıl ilk kez temel bilimlerin yanı sıra yapay zeka mühendisliği bölümlerini seçeceklere de YÖK lisans bursu verilmesini kararlaştırdı. YÖK’ün Türkiye’nin kalkınmasında öncü sektörlerle yaptığı iş birlikleri sayesinde petrol, doğal gaz, açık deniz servisleri, harita veya geomatik mühendisliği, madencilik, tekstil ve deri mühendisliği bölümlerini seçen öğrencilere de büyük avantajlar sağlanacak.

YÖK Bursları

Bugüne dek temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik) programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programlara ilk üç sırada yerleşen öğrencilere geri ödemesiz lisans destek bursu veren YÖK, bu yıldan itibaren “Yapay Zekâ Mühendisliği” ve “Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği” lisans programlarını seçen öğrencileri de aynı koşullar altında burs kapsamına aldı.

YÖK lisans destek bursunun yanı sıra iş birliği protokolü imzalanan ülkelerden gelip devlet yüksek öğretim kurumlarına yerleştirilen uluslararası öğrencilere verdiği “Yabancı Uyruklu Öğrencilere Verilen YÖK Bursunu ve yine iş birliği imzaladığı ülkeler öncelikli olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve Türk Dili programlarında öğrenim gören ve bulunduğu ülkenin vatandaşı olan lisans öğrencilerine verdiği YÖK Türkoloji Bursunu bu yıl da devam ettirecek.

Sanayi Sektörüyle Yapılan İş Birliği ile Lisans Öğrencilerine Sağlanan İmkanlar

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi stratejik önceliği olarak gören YÖK, sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek mezunların yetiştirilmesi için ülkemizin iktisadi kalkınmasında öncü sektörlerle iş birlikleri yapıyor. YÖK bu kapsamda 2022 yılında, Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) ile iş birliği protokolü imzaladı. Daha önceki yıllarda da YÖK ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Tekstil İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim İhracatçıları Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası arasında iş birliği protokolleri imzalanmıştı. Söz konusu protokoller çerçevesinde 2022-2023 Akademik Yılında ilgili bölümlerde okuyan lisans öğrencilerine çeşitli imkanlar sunulacak.

Petrol ve Doğal Gaz Alanında Eğitim Alacak Öğrenciler

YÖK ile Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) arasındaki protokol uyarınca bu yıl ilk kez belli mühendislik bölümlerini seçecek öğrencilere burslar başlatılacak.

Petrol ve doğal gaz sektörü için yerli ve millî insan kaynağı yetiştirmek amacıyla imzalanan iş birliği protokolü ile YKS’de üstün başarı gösteren öğrencilerin alanla ilgili programları tercih etmesi hedefleniyor.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında uygulanmasına başlanacak Protokol uyarınca üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Metalürji ve Malzeme Mühendisliği programlarına yerleşip kayıt olan ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından hazırlanan yönergede belirlenen diğer şartları haiz öğrencilere TP-OTC tarafından aylık 6.000 TL eğitim bursu verilecek.

Buna ek olarak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarında başarı sırası ilk 25 bin arasında olup üniversitelerin Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği programlarına yerleşip kayıt olan ve yönergede belirlenen diğer şartları haiz öğrencilere TP-OTC tarafından yine 6.000 TL eğitim bursu verilecek.

Bunun yanında bu yıl ilk kez YKS kılavuzundaki yeni meslek alanı olarak belirlenen açık deniz servisleri önlisans programını seçecek öğrenciler de pek çok avantajdan yararlanacak.

Bu kapsamda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulunda TP-OTC ve YÖK iş birliği ile ilk kez bu yıl açık deniz servisleri önlisans programlarına TYT puanı ile öğrenci alınacak.

“Açık Deniz Sondaj Teknolojisi” ve “Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi” olmak üzere iki farklı bölümde başlanacak eğitimlere 30’ar öğrenci yerleştirilecek. Bu bölümlere kayıt yaptıran öğrencilere aylık 3.000 TL eğitim bursu verilecek. Protokol uyarınca tüm burslar 12 ay boyunca ödenecek ve eğitim süresince başarıya bağlı olarak devam edecek. Eğitim ve öğretimleri süresince eğitim bursundan faydalanan öğrencilerin petrol ve doğal gaz alanında sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş yeri eğitimi veya staj yapmaları da sağlanacak. Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, TP-OTC işe alım koşullarını sağlamaları helinde, işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilecek.

Harita ve Geomatik Mühendisliği Alanında Eğitim Alacak Öğrenciler

YÖK ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle bu yıldan itibaren ilk kez öğrencilere burs ve istihdam desteği sağlanacak.

Protokol ile harita veya geomatik mühendisliği bölümlerine ülke geneli ilk 30 bin başarı sıralaması içerisinde ve üniversite veya bölüm bazında ilk 4 tercih sıralaması ile yerleşen öğrencilere lisans öğrenim hayatları boyunca karşılıksız olarak HKMO Başarı Bursu verilmeye başlanacak.

HKMO tarafından YKS yerleştirme sonuçlarına göre 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için öğrencilere verilecek net burs miktarı aylık 3 bin 500 lira olacak. Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında HKMO tarafından belirlenip YÖK’e bildirilecek. Burslar her eğitim ve öğretim yılında 9 ay süresince öğrencilere ödenecek.

Bursa hak kazanmak için öğrencilerin YKS tercihlerinde, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (Türkçe ve İngilizce), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerin Harita ve Geomatik Mühendisliği Programlarından birine program bazında ilk 4 sıradan yerleşmiş olması şartı aranacak.

 Madencilik Alanında Eğitim Alacak Öğrenciler

YÖK ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) arasında 2020’de imzalanan iş birliği protokolü ile başarılı öğrencilerin maden sektörüne çekilmesi, staj ve iş yeri eğitimi uygulamalarının artırılmasının ve mezuniyetleri sonrasında istihdam sağlanması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında, üniversitelerde madencilikle ilgili bölümleri seçen ve ilk 65 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara’da bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylardan; YKS başarı sıralamasında ilk 50 binde yer alan adaylara net asgari ücret tutarı kadar; 50.001-65.000 arasında yer alan adaylara net asgari ücret tutarının yarısı kadar; ilk 100 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara haricindeki illerde bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylara net asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak.

 ​Tekstil ve Deri Alanında Eğitim Alacak Öğrenciler

2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren bütün öğrencilere ilk 5 tercihinden en az birisinin tekstil mühendisliği veya deri mühendisliği olması şartıyla YKS yerleştirme puanına göre burslar veriliyor.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerden YKS’de ilk 5 tercihinden en az birisinin tekstil mühendisliği veya deri mühendisliği olması şartıyla, YKS puanına göre ilk 20 binde olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar; Tekstil Mühendisliğine yerleşenler için ilk 20-50 bin ve Deri Mühendisliğine yerleşenler için ilk 20-60 bin arasında olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının %70’i kadar; Tekstil Mühendisliği için ilk 50-80 bin ve Deri Mühendisliği için ilk 60-100 bin arasında olanlara asgari geçim indirimi hariç asgari ücret tutarının %50’si kadar eğitim bursu verilecek.

Ayrıca eğitim bursundan yararlanan öğrencilere sektörde çalışma taahhüdü vermeleri halinde Tekstil İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim İhracatçıları Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası tarafından tekstil veya deri sektöründe faaliyet gösteren firmalarda en az 5 yıl iş garantisi verilecek.

Kaynak :  YÖK – Yükseköğretim Kurulu