OBP Nedir, Ortaöğretim Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır?

obp-nedir-ortaogretim-basari-puani-nasil-hesaplanir

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılım sağlayacak olan birçok öğrenci, sınavla ilgili bazı temel soruların cevaplarını aramaktadır. Özellikle OBP puanlarının nasıl hesaplandığını ve kullanıldığını merak eden öğrenciler için aşağıda detaylı bilgiler bulabilirsiniz:

OBP Ortaöğretim Başarı Puanı Nedir?
OBP Ortaöğretim Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır?
Ortaöğretim Başarı Puanı Sınav Puanına Nasıl Eklenir?
Ortaöğretim Başarı Puanı Hangi Durumlarda Düşer?

OBP Ortaöğretim Başarı Puanı Nedir?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), Türkiye’deki liselerde öğrenim gören öğrencilerin başarılarını ölçen bir puandır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılan öğrencilerin yerleştirme sürecinde kullanılan önemli bir kriterdir. AYT ve TYT sınav sonuçlarına eklenen bu puan, öğrencinin nihai başarı puanının belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

OBP Ortaöğretim Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır?

obp-nasil-hesaplanir

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), öğrencinin lise eğitimi süresince aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasını yansıtır. OBP’nin hesaplanması için öğrencinin lise dönemi boyunca aldığı notların yıllık ortalamaları belirlenir. Her bir yıl için ayrı ayrı hesaplanan bu ortalamalar, öğrencinin dört yıllık lise eğitimi süresince toplanarak genel OBP oluşturulur.

Öğrencinin diploma notu, bu yıllık ortalamaların genel ortalaması olarak hesaplanır ve 100 üzerinden değerlendirilir. Diploma notu, 100 üzerinden değerlendirildikten sonra 5 ile çarpılarak OBP puanı elde edilir.

OBP puanı, YKS sınav puanlarına eklenerek öğrencinin toplam yerleştirme puanı belirlenir. OBP’ nin alt sınırı 250, üst sınırı ise 500 puan olarak belirlenmiştir. Yani, OBP ne kadar yüksek olursa, öğrencinin üniversite sınavında daha avantajlı bir konuma gelmesi beklenir.

OBP hesaplanırken, öğrencinin okuduğu okulun türü veya niteliği dikkate alınmaz. Tüm okullar için hesaplama aynı şekilde ve eşit şartlarda yapılır. Bu sayede, her öğrencinin lise boyunca gösterdiği performans eşit şekilde değerlendirilir ve adil bir yerleştirme süreci sağlanır.

OBP, öğrencilerin üniversiteye giriş sürecinde önemli bir kriterdir ve lise eğitimi süresince gösterilen akademik başarıyı ölçmek için kullanılan etkili bir araçtır.

Bu da İlginizi Çekebilir: YKS 2024: Puan Hesaplama Süreci ve Başarı Sıralamaları Nasıl Belirlenecek?

OBP Ortaöğretim Başarı Puanı Sınav Puanına Nasıl Eklenir?

obp-sinav-puanina-nasil-eklenir

OBP hesaplanırken, öncelikle öğrencinin lise eğitimi boyunca aldığı derslerin ağırlıklı ortalaması belirlenir. Eğer bir öğrencinin diploma notu 50’nin altında ise, öğrencinin notları 50 olarak kabul edilerek OBP hesaplamasında bu şekilde kullanılır.

Daha sonra, öğrencinin YKS sınavlarında elde ettiği ham puanlar belirlenir. TYT ve AYT sınavlarındaki doğru cevap sayılarına göre hesaplanan ham puanlar, OBP’ nin hesaplanmasında kullanılır.

OBP, öğrencinin diploma notu ile belirlenen bir katsayı ile çarpılarak elde edilir. Bu katsayı genellikle 0.12 olarak kabul edilir. Örneğin, bir öğrencinin diploma notu 80 ise, OBP 80 * 0.12 = 9.6 olacaktır.

Son olarak, elde edilen OBP puanı, YKS sınav puanlarına eklenir. Bu eklenme işlemi, öğrencinin toplam yerleştirme puanını oluşturur ve üniversiteye girişteki başarı sıralamasını belirler.

OBP’nin yerleştirme puanına katkısı, genellikle en az 30 en fazla 60 puan arasında değişebilir. Bu sayede, öğrencilerin YKS sonuçlarına ek olarak lise eğitimi süresince gösterdikleri akademik performans da dikkate alınmış olur.

OBP Ortaöğretim Başarı Puanı Hangi Durumlarda Düşer?

obp-puan-hesaplama

 

OBP puanının geçerliliğini yitirdiği veya düştüğü durumlar çeşitli kriterlere bağlı olarak belirlenir. İşte OBP’nin düşebileceği durumlar:

  • Yerleştirme Sonucu Kayıt Yaptırmama Durumu: Bir öğrenci, 2024 YKS sonuçlarına veya özel yetenek sınavına dayalı olarak bir yükseköğretim programına yerleştirilmesine rağmen kayıt yaptırmazsa, OBP puanı yarı yarıya düşer.
  • Sınav Tekrarı: Öğrenci, 2024 YKS sonuçları ile yerleştirildikten sonra tekrar sınava girerse, diploma notu %50 oranında düşürülerek OBP puanı etkilenir.
  • Öğrenci Durum Değişiklikleri: Öğrenci sınıf tekrarı yaparsa, okulu bırakırsa, mezun olamazsa veya okuduğu okuldan uzaklaştırılırsa, OBP’si geçersiz sayılır.
  • Özel Yetenek Sınavı ve Sınav Tekrarı: Öğrenci, özel yetenek sınavı ile yerleşirse, açık öğretim sınavı ile YKS’ye girerse veya YKS’ye ikinci kez başvurursa, OBP puanı yarı yarıya düşer.
  • Geçerlilik Durumu: Yurt dışında lise diploması alan, açık öğretim lisesinden mezun olan veya açık öğretim sınavı ile üniversiteye yerleşen bir öğrencinin OBP’si ÖSYM tarafından geçerli kabul edilmez.

Bu durumlar, öğrencilerin OBP puanının güncel kalmasını ve doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. OBP’nin hesaplanması ve kullanımı, öğrencilerin üniversiteye giriş sürecinde önemli bir kriter olarak işlev görür.

Bu da İlginizi Çekebilir: 2024 Yılında Yeni Açılan Üniversite Bölümleri ve Kariyer Fırsatları